Ważny testament własnoręczny

Ważny testament własnoręczny

0
PODZIEL SIĘ

Kodeks cywilny wskazuje nam kilka form testamentów. Jednakże do najczęściej sporządzanych należy testament własnoręczny zwany także holograficznym oraz testament sporządzany w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 949 §1 Kodeksu cywilnego, aby testament był ważny, musi spełniać trzy warunki:
■ musi być spisany w całości pismem ręcznym,
■ co do zasady testament powinien być opatrzony datą,
■ musi być podpisany przez spadkodawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz w sposób czytelny.
Warto pamiętać, że testament może sporządzić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zazwyczaj posiada ją osoba fizyczna od 18. roku życia). Nie może sporządzić testamentu osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie. Testament może zawierać wolę tylko jednej osoby. Polskie prawo nie przewiduje testamentów wspólnych, na przykład małżeńskich.
Testament jest nieważny, gdy jest sporządzony z wadą oświadczenia woli, tzn. pod wpływem groźby (obawa, pod wpływem której sporządzony jest testament), błędu (uzasadnienie przepuszczenia, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, to nie doszłoby do sporządzenia testamentu) oraz w stanie wyłączającym świadome czy też swobodne powzięcie decyzji lub wyrażenie woli.
W sytuacji nieważności testamentu własnoręcznego do spadku powołani będą spadkobiercy ustawowi.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że sporządzony przez nas testament jest ważny, warto udać się do notariusza i dokonać tej czynności w formie aktu notarialnego. Koszt takiego aktu – zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości – wynosi 50 zł.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ