Trzy skrzyżowania do przebudowy

Trzy skrzyżowania do przebudowy

0
PODZIEL SIĘ

Nowoczesną sygnalizację i zmiany w organizacji ruchu na trzech ruchliwych skrzyżowaniach na Ochocie zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Otwarte zostały oferty w przetargu na prace. Chęć przeprowadzenia robót zadeklarowało sześciu wykonawców. Na część pierwszą – przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka oraz Kopińska – Białobrzeska – drogowcy otrzymali dwie oferty na kwoty od 2,7 do 2,8 mln zł brutto. Na część drugą (Dickensa – Białobrzeska) wpłynęły cztery oferty na kwoty pomiędzy 600 a 830 tys. zł brutto. Wybrani wykonawcy będą mieć 95 i 60 dni na wykonanie prac (odpowiednio dla skrzyżowań Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka i Kopińska – Białobrzeska oraz Dickensa – Białobrzeska).

„Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, na których przeprowadzimy zmiany są już mocno wyeksploatowane i awaryjne. Do ich mniej wydajnego działania przyczyniły się też liczne zdarzenia drogowe, które kończyły się uszkodzeniem urządzeń” – tłumaczą drogowcy.

Przebudowy mają poprawić bezpieczeństwo ruchu i sposób funkcjonowania skrzyżowań. Dzięki wprowadzeniu pełnej akomodacji (dostosowania do natężenia ruchu) ruch stanie się bardziej płynny. Każde ze skrzyżowań zostanie wyposażone w zupełnie nowe urządzenia – okablowanie, sterowanie, nowe maszty i sygnalizatory. A dzięki wyposażeniu lewoskrętów z głównego kierunku w oddzielne fazy sygnalizacji, znacząco poprawi się bezpieczeństwo (bezkolizyjny skręt).

Przebudowę sygnalizacji świetlnych ZDM połączy z uporządkowaniem organizacji ruchu. Na każdym ze skrzyżowań pozostawi rezerwy pod przyszłą infrastrukturę rowerową (przejazdy, drogi dla rowerów). Na skrzyżowaniu „Grzymały” Sokołowskiego – Szczęśliwicka lekko przesunięte zostaną przejścia dla pieszych, w tym linie zatrzymania dla samochodów. Pojawi się dodatkowy pas do skrętu w prawo na północno-wschodnim wlocie ul. Szczęśliwickiej. Zaplanowano też korektę łuków skrzyżowania, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych (wraz z montażem płyt ostrzegawczych) i remont chodnika w obrębie skrzyżowania.

Podobne zmiany obejmą skrzyżowanie ulic Kopińskiej i Białobrzeskiej. Tu też ZDM poszerzy i lekko przesunie przejścia dla pieszych, a główny lewoskręt z ul. Kopińskiej wyposaży w oddzielną fazę sygnalizacji. Obydwa skrzyżowania zostaną ze sobą skoordynowane. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Dickensa – Białobrzeska – Urbanistów, oprócz nowych urządzeń sygnalizacyjnych i lewoskrętów wyposażonych w oddzielną fazę świetlną, wyznaczone zostaną nowe pasy do skrętu w lewo z ul. Urbanistów. Upłynni to ruchu z tego wlotu. Przez skrzyżowanie zostaną przeprowadzone pasy rowerowe.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ