Transportowe inwestycje

Transportowe inwestycje

0
PODZIEL SIĘ

Budowa metra ze Stadionu Narodowego na Gocław znajduje się na liście projektów z zakresu transportu do realizacji w latach 2021–2030, którą Warszawa przekazała do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Jest to etap tworzenia planu wykonawczego dla Warszawy przyszłości.

Miasto zgłosiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego listę projektów z zakresu transportu na lata 2021–2030 do tzw. planu wykonawczego do „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030”. Lista ta na chwilę obecną nie zawiera wyliczeń finansowych, nie ma też wpływu na projekty w perspektywie finansowej 2014–2020.
Wśród zgłoszonych projektów są między innymi:

■ dokończenie budowy II linii metra pomiędzy stacją Powstańców Śląskich i STP Mory wraz
z zakupem taboru;
■ III linia metra na odcinku Stadion Narodowy – Gocław wraz z zakupem taboru;
■ budowa ul. Wał Miedzeszyński: od węzła z POW (S2) do południowej granicy miasta;
■ budowa Trasy Mostu Północnego w tym: zadanie 2 – od węzła przesiadkowego Młociny do węzła z Trasą NS (planowana droga S7), zadanie 3 – od węzła z ul. Modlińską do węzła z ul. Płochocińską wraz z torowiskiem tramwajowym i zakupem taboru oraz zadanie 4 – od węzła z ul. Płochocińską do węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej wraz z torowiskiem tramwajowym i zakupem taboru;
■ budowa obwodnicy Śródmieścia, etap II: odcinek od ul. Radzymińskiej do węzła Żaba;
■ zakup taboru tramwajowego oraz autobusów niskoemisyjnych.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2013 r. przyjął „Strategię rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku”. Kierunki działań umieszczone w tej strategii stanowią podstawę do tworzenia planów wykonawczych. Jeden z nich dotyczy obszaru „Przestrzeń i Transport”. Plan wykonawczy ma na celu zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w zakresie transportu z celami strategicznymi rozwoju regionu. pb

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ