Opóźniona przebudowa Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej

Opóźniona przebudowa Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej

0
PODZIEL SIĘ

Termin zakończenia przebudowy ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej został wydłużony do czerwca 2019 r.

Prace związane z przebudową są skoordynowane z budową II linii metra. Jej wykonawca stopniowo odtwarza ulice zamknięte na czas budowy: w sierpniu ruch wrócił na ul. Ossowskiego, w październiku – na ul. Trocką. Zamknięcie tych ulic oznaczało spore utrudnienia dla mieszkańców osiedla – aby je ograniczyć autobusy otrzymały wydzielony buspas. Jego likwidacja nie była możliwa przed otwarciem ul. Trockiej. Z tego względu wykonawca wstrzymał przebudowę skrzyżowań ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową na ronda – Biuro Polityki Mobilności i Transportu nie zgodziło się na kolejne utrudnienia w tym rejonie. Wykonawca musiał zatem przygotować inną propozycję harmonogramu prac i projektu czasowej organizacji ruchu.

Zmianę harmonogramu prac wymusiło także przedłużające się oczekiwanie na zawarcie tzw. umów kolizyjnych z gestorami sieci. W ramach inwestycji niezbędna jest przebudowa sieci podziemnych, np. urządzeń wodociągowych na trzech skrzyżowaniach (Ossowskiego – Witebskiej – Prałatowskiej; Handlowej – Myszkowskiej – Gorzykowskiej oraz Handlowej – Kołowej – Ossowskiego). Niezbędna jest też przebudowa przyłączenia instalacji elektrycznej do urządzenia elektroenergetycznego należącego do Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Niestety, gestorzy tych sieci nie podpisali umów z wykonawcą w pierwotnie zakładanym terminie, a brak przebudowy sieci uniemożliwia rozpoczęcie innych robót w pobliżu.

Najbardziej nieoczekiwaną przeszkodą były… znaleziska archeologiczne. W pobliżu ulicy Witebskiej odkryto relikt archeologiczny w postaci zabytkowego bruku kamiennego, co skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania prac na tym odcinku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał także przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych w zakresie pełnej eksploracji i dokumentacji odkrytych bruków kamiennych oraz ewentualnych nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych, a także wykonania opracowania wyników badań. Odkryty bruk planujemy odpowiednio wyeksponować, aby był dowodem historii Targówka sprzed wojny. Wpływa to jednak na wydłużenie terminu prac w rejonach objętych pracami archeologów.

Przebudowa tzw. obwodnicy Targówka, czyli ciągu ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej, a także ul. Gorzykowskiej i Kołowej, rozpoczęła się w połowie czerwca. Remontowane są zniszczone chodniki, które pamiętały jeszcze czasy budowy osiedla Targówek. Łącznie to ponad 20 tys. m kw. płyt chodnikowych. Na całym ciągu powstają wydzielone drogi dla rowerów o długości ponad 3 km a także ścieżka biegowa o nawierzchni mineralnej.

Ustawionych zostanie również kilkanaście nowych ławek i kilkadziesiąt stojaków na rowery. Jezdnie i chodniki zostaną oświetlone nowymi latarniami, na których zainstalujemy ponad 400 opraw oświetleniowych typu LED. Na całym ciągu pojawi się atrakcyjna zieleń miejska. Znajdzie się tam 211 nowych drzew: głównie klony, jesiony, graby i brzozy. Urządzimy również zieleń niską – w sumie 28 tys. krzewów tawuły, śnieguliczki, róży, forsycji, pięciorników i innych gatunków.

Na jezdni zostanie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostała przestrzeń będzie wykorzystana do wyznaczenia miejsc postojowych. W sumie w ten sposób wyznaczonych będzie 140 miejsc do parkowania. Skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda. Zaplanowano nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ