Konsultacje w sprawie organizacji ruchu na ul. Prystora

Konsultacje w sprawie organizacji ruchu na ul. Prystora

0
PODZIEL SIĘ

Do 27 kwietnia trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Prystora – na odcinku od ul. Sławoja-Składkowskiego do ul. Ryżowej.

Obecnie nie ma po stronie południowej ulicy wyznaczonych miejsc postojowych, lecz samochody i tak są parkowane, blokując przejście oraz przystanek autobusowy.

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Prystora – na odcinku od ul. Sławoja-Składkowskiego do ul. Ryżowej – przewiduje:

wyznaczenie interaktywnego, specjalnie oznakowanego przejścia dla pieszych w celu obsługi przystanku autobusowego po stronie południowej ul. Prystora, który będzie funkcjonował jako peron autobusowy, wraz z jego odgrodzeniem słupkami – co w sposób bezpieczny umożliwi przejście pieszych na peron autobusowy, jak również na chodnik po stronie północnej przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego;

wydzielenie na stałe oznakowaniem poziomym, na chodniku po stronie południowej ul. Aleksandra Prystora, 26 ogólnodostępnych miejsc postojowych dla pojazdów, z pozostawieniem nie mniej niż 0,5 m w szerokości tego chodnika dla pieszych.

Jest to rozwiązanie, która zwiększa bezpieczeństwo pieszych, a także uwzględnia potrzeby kierujących pojazdami. Łączy potrzeby wyrażone przez mieszkańców w zgłaszanych propozycjach zmian organizacji ruchu na tym obszarze:

pozostawienie stanu obecnego bez zmian, aby umożliwić parkowanie samochodów przy deficycie miejsc postojowych w okolicy;

montaż słupków w celu całkowitego wykluczenia postoju pojazdów w pasie tej drogi, aby zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Konsultacje są adresowane do mieszkańców Ursusa, a przede wszystkim do wszystkich mieszkańców osiedla Skorosze. Można wziąć udział w publicznej dyskusji o nowym projekcie stałej organizacji ruchu, podczas otwartego spotkania w dniu 18 kwietnia (środa), od godz. 18.30, w budynku LVI LO im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Uwagi, opinie i propozycje w formie pisemnej można przesyłać mailem do 27 kwietnia na adres:

ursus.konsultacje@um.warszawa.pl

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaka-organizacja-ruchu-na-ul-aleksandra-prystora

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ