Inicjatywa jeszcze bardziej lokalna?

Inicjatywa jeszcze bardziej lokalna?

0
PODZIEL SIĘ

Jak zmienić formularze wniosków do inicjatywy lokalnej i jakie kryteria powinny być stosowane przy ich ocenie? Na ten temat mogą wypowiedzieć się sami mieszkańcy Warszawy. Konsultacje będą trwały do 9 marca.

Od lipca 2013 roku mieszkańcy Warszawy mogą współpracować z miastem na rzecz najbliższego otoczenia poprzez realizację inicjatywy lokalnej. To idealne narzędzie dla nieformalnych grup sąsiedzkich, które dostrzegają lokalne potrzeby swojej społeczności.

Proponowane zmiany w formularzu wniosku mają pomóc mieszkańcom przy jego wypełnianiu – nie będzie wątpliwości, jakie aspekty planowanych działań należy opisać. Z kolei precyzyjne informacje mają przyśpieszyć proces oceniania wniosków. Doprecyzowano również kryteria oceny, aby mieszkańcy składający wniosek mieli jasność, co będzie oceniane. Proces oceny podzielono na dwa etapy – dzięki temu pozostawiona będzie przestrzeń na uzupełnienie wniosku, który został wysoko oceniony merytorycznie, ale którego kosztorys wymaga uszczegółowienia lub poprawienia.

Formularz wniosku oraz kryteria oceny są załącznikami do uchwały nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 w sprawie określenia i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to działanie, w którym mieszkańcy z pomocą urzędu miasta realizują ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcia m.in. organizują lokalne pikniki, zmieniają podwórka, tworzą społeczne ogrody. Zasady tej współpracy określają: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Warszawy oraz towarzyszące jej zarządzenie prezydenta Warszawy.

Opiniami na temat wniosków i kryteriów ocen inicjatywy lokalnej podzielić się będzie można:

  • 2 marca (poniedziałek) o godz. 17.30 na spotkaniu w Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej, ul. Warecka 4/6.

W czasie dyżurów:

  • codziennie, pon.-pt. w godz. 9–16, Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, pok. 138 (Zespół Inicjatyw Społecznych)
  • 3 marca (wtorek), 17–20, Klubokawiarnia Kicia Kocia, ul. Garibaldiego 5a
  • 4 marca (środa), 17–20, Klubokawiarnia Jaś & Małgosia, al. Jana Pawła II 57
  • za pomocą platformy: www.konsultacje.um.warszawa.pl lub na adres e-mail: inicjatywa@um.warszawa.pl.

Inicjatywy lokalne zrealizowane w Warszawie:

Od września 2013 roku do urzędów dzielnic wypłynęło trzydzieści wniosków o inicjatywę lokalną. Szczególnie aktywne okazały się: Śródmieście, Targówek i Praga-Południe. Ze złożonych wniosków udało się zrealizować dziesięć. Trzy są w trakcie realizacji, dwa kolejne czekają na rozpatrzenie, a z jednego zrezygnowali sami wnioskodawcy.

Szlaki przetarli aktywiści z Otwartego Jazdowa, którzy zapragnęli zbudować wspólną przestrzeń dla mieszkańców w postaci ogólnodostępnej altany, pełniącej także rolę kawiarni. Było to ambitne zadanie, jak na pierwszą w Warszawie inicjatywę, więc projekt ostatecznie uległ modyfikacji i zamiast wiaty z mobilnym stołem, wykonano drewniany podest otoczony częściowo drewnianą ścianką. Mieszkańcy Jazdowa zyskali miejsce do spotkań i zintegrowali się w trakcie wielu wspólnie spędzonych godzin nad przygotowaniem tego miejsca. Miasto wsparło ich działanie materiałami budowlanymi. Inicjatywa ta była częścią akcji organizowanych w ramach obrony domków fińskich na Jazdowie, a jeden z wnioskodawców został wyróżniony nagrodą publiczności w plebiscycie organizowanym przez „Gazetę Wyborczą” – Stołki 2014.

Inicjatywą mającą zupełnie inny charakter był Piknik Motocyklowy Motomamusie na Białołęce. Celem tego wydarzenia była integracja i edukacja mieszkańców Białołęki, m.in. poprzez warsztaty naprawy motocykli, zajęcia sportowe, akcję charytatywną – wszystko, co mogli zaproponować od siebie lokalni partnerzy od Instytutu Transportu Samochodowego po Klub Mam „Mam Czas”. Po stronie wnioskodawców była organizacja wydarzenia, przeprowadzenie warsztatów, założenie strony internetowej Pikniku. Miasto zapewniło scenę i nagłośnienie, noclegi dla zespołu, ochronę, druk materiałów reklamowych oraz materiały i prowadzących do części warsztatów. W sierpniu organizacji innego wydarzenia – Pchlego targu „Wesoła pchełka” podjęli się mieszkańcy Wesołej, którym zależało na przestrzeni dla wspólnego odpoczynku, a także możliwości wymiany rzeczy, które zalegają w szafach.

Ważną rolę w świecie inicjatywy lokalnej odgrywa dbałość o przestrzeń publiczną i swoje najbliższe otoczenie. Dlatego na ul. Oleandrów pojawiły się dzięki inicjatywie mieszkańców ławka i donice z kwiatami oraz ozdobne nasadzenia, w Parku Kazimierzowskim powstał ogródek edukacyjny z programem prac ogrodowych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Społeczność lokalna zadbała też o ptaki i to w dwóch punktach stolicy. Mieszkańcy Mokotowa zgłosili się z potrzebą ochrony ptaków w Parku Cm. Żołnierzy Radzieckich. Razem z Miastem udało się oczyścić ze starych gniazd 120 skrzynek lęgowych i zainstalować 160 nowych. Na sąsiadującej z Mokotowem – Ochocie z inicjatywy mieszkańców powstała ścieżka edukacyjna na temat ptaków mieszkających w Parku Szczęśliwickim. Tablice zaprojektowane i przygotowane merytorycznie przez wnioskodawców zostały wyprodukowane i postawione przez Urząd Dzielnicy Ochota. Edukacyjny wymiar miała także inicjatywa społeczności z Powiśla, w ramach której wydano kolejny numer kwartalnika „na Powiślu”

Dużym sukcesem mogą pochwalić się mieszkańcy Targówka Fabrycznego, którzy dzięki inicjatywie lokalnej uruchomili miejsce aktywności lokalnej – Klub Osiedlowy Ziemowita 16. Jest on położony w samym centrum Targówka Fabrycznego – u zbiegu ulic Ziemowita i Chemicznej. Powstał dzięki pomocy Rady Osiedla i sąsiadów oraz dzięki zaangażowaniu Urzędu Dzielnicy Targówek. Urząd przekazał lokal na ten cel oraz wyremontował go. Sąsiedzi przy wsparciu organizacji pozarządowych działających na tym terenie stworzyli ofertę tego miejsca.

W tym roku został zrealizowana ścieżka edukacyjna „Ptaki Szczęśliwic”. Ścieżka przybliża mieszkańcom Ochoty informacje na temat gatunków ptaków występujących w ich parku. Została zainaugurowana wspólnym „Ptakoliczeniem”. Nowa ścieżka dydaktyczna powstała w ramach inicjatywy lokalnej według projektu Dzikiej Ochoty i UAU Project. Jestowocem współpracy mieszkańców z Urzędem Dzielnicy Ochota, w tym z Wydziałem Ochrony Środowiska przy wsparciu Centrum Komunikacji Społecznej. Ścieżka to 10 tablic z ptakami odwiedzającymi regularnie Park Szczęśliwicki z jedną dodatkową tablicą zbiorczą z poglądową mapką. Na każdej z tablic znajdują się kody QR, kierujące do plików z ptasimi głosami (można je skanować dzięki odpowiednim aplikacjom na smartfony).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ