Coraz mniejsze bezrobocie w stolicy

Coraz mniejsze bezrobocie w stolicy

0
PODZIEL SIĘ

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. w Warszawie przekroczyło milion osób i było wyższe o prawie 3 proc. niż w grudniu 2015 r.

Przełożyło się to na niższą – w skali roku – stopę bezrobocia rejestrowanego. W końcu grudnia 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 33 tys. i zmniejszyła się o 16 proc. w stosunku do grudnia 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w stolicy 2,8 proc. i była niższa o 0,5 p. proc. niż rok wcześniej. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,2 proc., co oznaczało spadek o 1,1 p. proc. w stosunku do grudnia 2015 r.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w grudniu 2016 r. blisko 6 tys. ofert pracy, zaś w całym województwie mazowieckim – 14 tys. Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 11 osób, podczas gdy w województwie mazowieckim – 31.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu 2016 r. wyniosło 5775,80 zł i było o 3 proc. wyższe niż w grudniu 2015 r. Pensja osoby pracującej w Warszawie była przeciętnie o 342,29 zł (tj. o ponad 6 proc.) wyższa niż średnio w województwie mazowieckim.

Najwyższe zarobki w stolicy zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – przekroczyły one o blisko 45 proc. średnie wynagrodzenie w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o prawie 40 proc. wyższe niż średnio w stolicy), pracujące w budownictwie (o 17 proc. powyżej średniej) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o prawie 4 proc.). Różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w stolicy (8345 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3550,70 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 4794,30 zł.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ