Coraz mniej bezrobotnych

Coraz mniej bezrobotnych

0
PODZIEL SIĘ

Urząd Statystyczny w Warszawie podał najnowsze dane o rynku pracy w stolicy.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w maju 2015 r. wyniosło nieco ponad 960 tys. i było o 0,4 proc. wyższe w stosunku do maja 2014 r. Osoby zatrudnione stanowiły prawie 72 proc. zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w maju 2015 r. wyniosło 5243,62 zł i było o 2,0 proc. wyższe niż w maju 2014 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 326,85 zł (tj. o blisko 7 proc.) wyższe niż w województwie mazowieckim. W końcu maja liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła ponad 46 tys. osób i zmniejszyła się o ponad 13 proc. w stosunku do maja 2014 r.

W województwie mazowieckim. liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet stanowiła ponad 47 proc. ogółu bezrobotnych, a ponad 16 proc. bezrobotnych kobiet nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 4,1 proc. (a w województwie mazowieckim 9,3 proc.). Do urzędów pracy zgłoszono w maju 2015 r. ponad 4 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim blisko 14 tys.). W końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla blisko 4 tys. osób (w województwie mazowieckim ponad 8 tys.). Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu maja 2015 r. 12 osób, a w województwie mazowieckim 29 osób.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ