Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

0
PODZIEL SIĘ

Od kilku lat opłaty roczne za użytkowanie wieczyste są bardzo dotkliwe dla mieszkańców wielkich miast w Polsce, szczególnie można to zaobserwować w Warszawie.

Warto zatem rozważyć, czy nie wystąpić z wnioskiem o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, gdy uważamy, że wartość nieruchomości gruntowej mogła ulec zmniejszeniu.

Prawo użytkowania wieczystego zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prawo to można ustanowić od 40 do 99 lat, tylko na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych w granicach administracyjnych miast oraz na gruntach Skarbu Państwa położonych poza tymi granicami, lecz włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki, a także na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232 §1 KC).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Wysokość takich opłat zależna jest od wartości nieruchomości gruntowej, która musi być określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, warto na swój koszt lub wspólnie z sąsiadami zlecić wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, a następnie złożyć – do urzędu dzielnicy właściwego na położenie nieruchomości – wniosek o aktualizację tej opłaty.

Aktualizacja nie oznacza tylko zmniejszenia opłaty, może również być podstawą do jej zwiększenia, gdyż zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty (art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Trzeba jednak pamiętać, że z takim wnioskiem możemy wystąpić raz na trzy lata.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ